Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.
Visit Sponsor

Autor: 12:51 Inne

Energetyczne świadectwo – kto musi się postarać o jego zrobienie

Parę lat temu nastąpiły zmiany w regulacjach związanych ze świadectwami energetycznymi. Jeszcze niedawno obejmowały one jedynie budynki postawione po 2009 roku, ale obecnie ten obowiązek przeszedł na wszystkie. W przypadku starszych obiektów nie trzeba ich robić od razu, za to są niezbędne przy sprzedaży albo wynajmie. Wówczas kopia takiego dokumentu przekazana zostać musi nowemu najemcy albo kupującemu. Jednak i tutaj są planowane zmiany, być może że za pewien okres czasu będzie ono konieczne dla każdego budynku, nawet takiego jaki nie będzie sprzedawany czy wynajmowany.

Samo Świadectwo energetyczne Rumia to dokument, jaki przede wszystkim zawiera informacje na temat zapotrzebowania nieruchomości na energię. Zapotrzebowanie to przede wszystkim dotyczy ogrzewania i chłodzenia, ale też podgrzewania wody czy wentylacji. W takim dokumencie muszą być zawarte informacje o rodzaju i przeznaczeniu budynku, roku w którym został oddany do użytku a także powierzchni całkowitej i ogrzewanej.

Do wyznaczenia energetycznej charakterystyki budynku brane są też pod uwagę wskaźniki zapotrzebowania na energię. Konieczność posiadania tego dokumentu daje z jednej strony informację o tym, jakich kosztów możnasię spodziewać przy ich użytkowaniu, a z drugiej skłania właścicieli do poszukiwania rozwiązań zmniejszających energetyczne zapotrzebowanie. Takie Świadectwa energetyczne Stargard nie są zbyt trudne do otrzymania, bowiem ich robieniem zajmują się liczni specjaliści.

Liczyć się jednak trzeba z określonymi kosztami, jakie w dużym stopniu zależą od rodzaju obiektu oraz jego lokalizacji. Ceny rozpoczynają się od kilkuset złotych za niewielkie mieszkanie do prawie dwóch tysięcy za budynki wielorodzinne. Jednak jest to niewielki wydatek w stosunku do grzywny, jaka może zostać nałożona nakładana na osoby nie dysponujące takim dokumentem. Taka grzywna wynieść może nawet do 5 tysięcy, i obejmuje też wystawienie świadectwa na podstawie nieprawdziwych danych. Świadectwa są wystawiane na okres 10 lat, który może ulec skróceniu w przypadku jakiś poważniejszych prac.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
(Visited 8 times, 1 visits today)
Close